Показване на името турнира
Показване на сезона
Турнир
Отбор на фокус
Емблеми
Имена на отборите
Вид на класирането
Брой отбори в класирането
Брой мачове в Резултати/Програма

Забележка: Необходимо е да се регистрирате за да получите ключ за уиджета!

Примерен код

<html>
<head>
  <title>Website Title</title>
</head>
<body>

  <!-- Load GOALBG Widget SDK -->
  <script>
    (function (d, s, id) {
      var js, gjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//widgets.goal.bg/widget-1.0.min.js";
      gjs.parentNode.insertBefore(js, gjs);
    }(document, "script", "goalbg-widget-js"));
  </script>

  <!-- GOALBG Widget -->
  <div class="goalbg-widget"
   data-key="Вашият GOALBG Key (регистрирайте се за да получите ключ)"
   data-widgets="standings/results/fixtures"
   data-title="true"
   data-season="true"
   data-tournament="1000000-100"
   data-team=""
   data-logos="true"
   data-names="type:full"
   data-table-type="full"
   data-table-rows=""
   data-matches="10"
  ></div>

</body>
</html>