Класиране

Турнир
Отбор на фокус
Брой отбори
Емблеми
Вид на класирането
Кратки имена

Забележка: Необходимо е да се регистрирате за да получите ключ за уиджета!

Примерен код

<html>
<head>
  <title>Website Title</title>
</head>
<body>

  <!-- Load jQuery -->
  <script src="//code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js"></script>

  <!-- Load GOALBG Standings SDK -->
  <script>
    (function (d, s, id) {
      var js, gjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//widgets.goal.bg/standings-1.0.min.js";
      gjs.parentNode.insertBefore(js, gjs);
    }(document, "script", "goalbg-standings-js"));
  </script>

  <!-- Класиране -->
  <div class="goalbg-standings"
    data-key="Вашият GOALBG KEY (регистрирайте се за да получите ключ)"
    data-tournament="1000000-100"
    data-team=""
    data-rows=""
    data-logos="false"
    data-table-type="full"
    data-short-names="false"
    data-default-css="true">
  </div>

</body>
</html>